Alles
 • Alles
 • Afrika
 • ARMDS
 • Bangkok
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Brazilie
 • CADRE
 • Colombia
 • Congo
 • GGPS
 • Ghana
 • Haparako
 • Hulp
 • India
 • Indonesie
 • Kenia
 • Kinderopvang
 • Kindersponsoring
 • kleding project
 • Medische Hulp
 • Micro krediet
 • MJUS
 • Naaaiopleiding
 • naaiatelier
 • Namibie
 • Nieuws
 • Noodhulkp
 • Opleiding
 • Peru
 • PWC
 • RAIN
 • REEDS
 • ROPHE
 • Rusland
 • Rwanda
 • Silentwork
 • Thailand
 • Togo
 • Visserij
 • Waterpomp
 • waterput
 • Wilde Ganzen
 • WORD
 • Zuid amerika

Ledenraadpleging

In dit coronajaar konden we weer geen ledenvergadering organiseren. We hebben daarom onze leden de formele zaken per email of per brief toegezonden. Daarnaast hebben we een aantal vragen/scenario’s over de toekomst van de Brug voorgelegd. We hebben daar een behoorlijk aantal reacties op gekregen. de samenvatting vind je in de pagina documenten ledenraadpleging.

Bijdrage Sionskerk

De Sionskerk in Zwolle heeft de avondmaalscollecte in augustus bestemd voor het kleding project Menin Nomabo in Peru. Het heeft eur 800,– opgebracht. wij zijn daar erg blij mee. Meer over dit project vindt u op de faceboekpagina van Menin Nomabo.

nieuwsbrief kledingproject Peru

wen3-1

Landbouwproject WENZI

De Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Daarvoor is een studiefonds opgericht. Kinderen die de basisschool hebben afgerond kunnen via dit fonds door naar het voortgezet onderwijs. Wenzi heeft ook een landbouwproject waarmee ze proberen de opbrengst van de landbouw te verhogen en te differentiëren. De oudste schoolkinderen en hun ouders […]

Publicatie3

Renoveren school (PWC)

PWC, renoveren school Dit is een project dat we samen met Wilde Ganzen doen. Op het moment schrijven is net gestart met de uitvoering van dit project. PWC staat voor Program for the Well-being of Children. Ze zijn werkzaam in Zuid-Afrika, Burundi en de Democratische Republiek Congo (DRC). Ze vragen een bijdrage voor het opknappen […]

9

Uitdiepen waterput en lampen (ARMDS)

ARMDS is een organisatie waar we al jarenlang contact mee hebben en die met onze hulp een goed draaiende speciale school voor gehandicapte kinderen hebben opgezet. Deze school is een voorbeeld hoe men in India om kan gaan met onderwijs voor kinderen met een handicap. Er is bij de school een waterput maar die geeft […]

IMG20200901111330w-1

Aanleg waterput (ROPHE)

Het gebied in Tamil Nadu, India waar ROPHE werkzaam wordt steeds droger, zo ook in het dorp Thurinjapuram. In een deel van dat dorp wonen 235 Dalit families in deplorabele omstandigheden. Het drinkwater voor de Dalits komt uit een dorp op 2 kilometer afstand en is ongeveer een half uur per dag beschikbaar. De Dalits […]

j15

Jeanne van der Aalst Bangkok

De Brug heeft in Thailand meerdere projecten ondersteund voor mensen die in de sloppenwijken van Bangkok leven. Een Nederlandse zuster, Jeanne van der Aalst, initieerde deze projecten en was twintig jaar lang ons contactpersoon in Bangkok. Ze overleed in 2005.  Zij werkte meer dan zestig jaar in de sloppenwijken van Bangkok. Ze had haar leven […]

Publicatie3

Methode tegen zelfverwonding

De Brug kwam in contact met een Nederlandse professor die een volledig nieuwe therapie ontwikkelde voor de behandeling van meervoudig gehandicapte kinderen.Door een gebrek aandacht en zorg gaan veel van deze kinderen zichzelf en soms ook de medebewoners in het tehuis verminken. De in Nederland ontwikkelde methode is langdurig getest in een groot kindertehuis te […]

Publicatie3

middelbaar beroepsonderwijs Cajamarca

Het project is gericht op de jongeren tussen 12 en 20 jaar van de Andische dorpsgemeenschapChamis en omliggende dorpjes. Chamis ligt op 3200 meter boven de zeespiegel en op 45 minutenafstand van de stad Cajamarca. De jongeren uit Chamis komen voort uit traditionele boerengezinnenuit de Andes die nog geheel volgens Quechua tradities leven. Ook al […]