Methode tegen zelfverwonding

De Brug kwam in contact met een Nederlandse professor die een volledig nieuwe therapie ontwikkelde voor de behandeling van meervoudig gehandicapte kinderen.
Door een gebrek aandacht en zorg gaan veel van deze kinderen zichzelf en soms ook de medebewoners in het tehuis verminken. De in Nederland ontwikkelde methode is langdurig getest in een groot kindertehuis te Moskou en blijkt een doorslaand succes.
In Rusland zijn vele kindertehuizen met dergelijke kinderen. Het idee is de therapie in zoveel mogelijk tehuizen in Rusland te introduceren.
De (reis)kosten van – en naar Moskou vormen echter een onoverkomelijk probleem in dit immens grote land. Daarom steunt de Brug het initiatief om de methode op CD-Rom te plaatsen. Hierdoor kan de therapie sneller en goedkoper verspreid worden. En daarmee wordt de basis gelegd voor extra levensgeluk voor duizenden meervoudig gehandicapten.
Inmiddels is de CD-ROM gereed. Wij hopen werkelijk dat dit moderne hulpmiddel er toe zal bijdragen dat veel meer russische tehuizen het voorbeeld van het Moskou  tehuis volgen. Om op die manier bij te dragen in een stukje levensvreugde voor vele duizenden kinderen!