Onze doelen?

Hulp bieden
De Brug wil financiële hulp geven aan mensen die deze bijstand op sociale, medische of andere charitatieve gronden nodig hebben. De Brug steunt uitsluitend concrete, kleinschalige projecten die direct ten goede komen aan de allerarmsten. Dit zijn altijd projecten die door de mensen ter plekke zelf worden opgezet. De Brug gaat uit van het eigen initiatief van de mensen ter plaatse.

Betrokken leden
De Brug wil een zo groot mogelijke betrokkenheid van haar leden. De hulp die wij bieden wordt altijd uitgevoerd door mensen die bekend zijn bij De Brug. Zo wordt de hulpverlening uit de sfeer van anonimiteit gehaald en is het voor alle leden duidelijk waar wij mee bezig zijn. Medewerkers van DE BRUG hebben altijd direct contact met de lokale bevolking.De Brug werkt uitsluitend met vrijwilligers. Daardoor kunnen de ontvangen gelden vrijwel volledig aan de projecten worden besteed.