Renoveren school (PWC)

PWC, renoveren school

Dit is een project dat we samen met Wilde Ganzen doen. Op het moment schrijven is net gestart met de uitvoering van dit project.

PWC staat voor Program for the Well-being of Children. Ze zijn werkzaam in Zuid-Afrika, Burundi en de Democratische Republiek Congo (DRC). Ze vragen een bijdrage voor het opknappen van een school in het oosten van Congo. Op dit moment is het daar weer relatief rustig, maar enige tijd geleden is daar nog zwaar gevochten tussen allerlei groeperingen en o.a. is toen de school beschadigd. Er wordt nog wel lesgegeven, maar als het regent is dat onmogelijk. Meubilair ontbreekt, goede toiletvoorzieningen zijn er niet meer, sommige kinderen waren kind soldaat en hebben speciale begeleiding nodig.

Er is uitgebreid contact tussen PWC, Wilde Ganzen en De Brug. Budget om de totale school te renoveren is te veel voor De Brug. We Hebben samen met Wilde Ganzen € 7.500 ter beschikking gesteld, waarvan wij 2/3 deel en Wilde Ganzen 1/3 deel. Besloten wordt in onderling overleg om met dat budget eerst 4 lokalen te renoveren en in te richten (van de in totaal 12 lokalen).