Landbouwproject WENZI

De Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Daarvoor is een studiefonds opgericht. Kinderen die de basisschool hebben afgerond kunnen via dit fonds door naar het voortgezet onderwijs. Wenzi heeft ook een landbouwproject waarmee ze proberen de opbrengst van de landbouw te verhogen en te differentiëren. De oudste schoolkinderen en hun ouders leren nieuwe landbouwtechnieken en andere gewassen zoals groentes te verbouwen. Nu is dat veelal maïs. De helft van de opbrengst is voor de school de helft voor de betrokken mensen.

In 2017 hebben we een irrigatie voorziening gefinancierd bestaande uit twee watertanks waaruit de planten worden besproeid via een pijpleiding met gaatjes We hebben het landbouwproject in 2020 nogmaals gesteund met een bijdrage van € 880,- voor aankoop van zaden, materiaal voor een omheining en het geven van een workshop.

Wenzi heeft ons ook verzocht de studiekosten van Omar Mkala Kuto te financieren. Omar studeert Agricultuur Economics and Rural Development. Door Corona kan Wenzi de studiekosten dit jaar niet zelf voor hem betalen, we besluiten deze kosten op ons te nemen. Omar neemt een speciale plaats in bij de school. Na zijn studie wil hij zijn kennis en kunde inzetten voor het landbouwproject. Een goede investering dus.