Schoolproject Wenzi

De Stichting Wenzi kennen we al een aantal jaren. Ze zetten zich in voor beter onderwijs in Kenia. Ze ondersteunen een basisschool en hebben een studiefonds opgericht om kinderen van de basisschool door te laten leren. Daarnaast hebben ze een project om de landbouw te verbeteren en één voor uitbreiding van de watervoorziening.  We hebben voor de Wenzi de afgelopen jaren een aantal malen gesteund met bijdrages voor een irrigatievoorziening, aankoop van zaden en studiekosten.

In de jaarvergadering van vorig jaar heeft Willie Koetsier uitgebreid verteld over de werkzaamheden van Wenzi en haar persoonlijke ervaring hiermee. Afgelopen najaar kwam de Wenzi met het verzoek voor een financiële bijdrage voor het studiefonds van € 5.000. Door Corona waren de inkomsten sterk teruggelopen en studiekosten in Kenia juist toegenomen. Ze hebben besloten om zich vanaf 2025 alleen nog te concentreren op het studiefonds, omdat het landbouwproject en watervoorziening inmiddels zelfredzaam zijn. Ze denken daarmee voor de toekomst financieel rond te kunnen komen. We hebben besloten om deze aanvraag te honoreren