Uitbreiding school, NorGhaVo,Ghana

De Stichting NorGhaVo is betrokken geweest bij de oprichting van een openbare school in het noorden van Ghana. Dat is vooral een islamitisch gebied waar de normen en waarden op scholen wordt opgedrongen. Er was behoefte aan een openbare school. Die is inmiddels opgericht en behelst ook een centrum waar kinderen en volwassenen gratis computerlessen kunnen krijgen.

Het bijzondere aan de school is dat de school voor arme en rijke kinderen is. Voor 25% van de kinderen is het onderwijs gratis, dat wordt betaald door de 75% (rijke) kinderen die wel schoolgeld betalen.

De school is te klein geworden en de aanvraag behelst een uitbreiding van de school met twee leslokalen, een kantoor en een kleine winkel. De school heeft wel geld voor de dagelijkse kosten maar kan de uitbreiding niet zelf bedruipen. De winkel moet geld gaan opbrengen. Na de verbouwing moet de school zichzelf kunnen redden. We besluiten € 2.000 bij te dragen.