Microfinanciering Wakibi

We hebben als bestuur besloten om een deel van ons spaargeld te beleggen in microkredieten. Over de wijze waarop hebben we de laatste tijd in het bestuur gediscussieerd en naar uitgebreid onderzoek hebben we besloten dit te gaan doen via de Stichting Wakibi. Ze beschikken door internationale samenwerking een uitgebreid netwerk waardoor lokale organisatie de geschikte projecten kunnen selecteren en monitoren.

Inmiddels hebben we al wel account bij Wakibi geopend en daar een van

€ 1.750, — op gestort ten behoeve van een landbouwproject van de Chrispinus Group. Dat is de helft van de gevraagde € 3.500, –. Chrispinus Group zit in Kenia in het Teso district en bestaat uit 17 landbouwers. Chrispinus treedt op als leider van de groep. Voor het verkregen bedrag kopen zij hybride zaden en kunstmest.