project Norghavo afgerond

Projectoverzicht:
Het doel van het project was om tegemoet te komen aan de cruciale behoefte aan een veilige en
stimulerende leeromgeving in Tamale, Ghana. Het nieuwe schoolgebouw werd niet alleen gezien als
een fysieke structuur, maar als een symbool van hoop, kansen en empowerment voor de hele
gemeenschap.


Belangrijkste prestaties:
Hieronder een opsomming van de prestaties
Oplevering schoolgebouw:
De bouw van het schoolgebouw is binnen de gestelde termijn succesvol afgerond. De faciliteit
fungeert nu als een baken van onderwijs en biedt een veilige en inspirerende ruimte om te leren.
Infrastructuur en faciliteiten:
Het schoolgebouw omvat klaslokalen, administratieve kantoren, winkel waardoor een leeromgeving
ontstaat die voldoet aan de normen.


Betrokkenheid van de gemeenschap:
Het project heeft een sterk gevoel van betrokkenheid van de gemeenschap bevorderd. Leden van de
lokale gemeenschap namen actief deel aan het bouwproces (metselaars, timmermannen enz.),
waardoor een gevoel van eigenaarschap en trots op het project werd bevorderd.


Educatieve impact:
Met de voltooiing van het schoolgebouw is er een aanzienlijke positieve impact op het onderwijs in
de gemeenschap. De verbeterde faciliteiten zullen naar verwachting bijdragen aan betere
leerresultaten, meer inschrijvingen en een gunstiger onderwijsomgeving.
Inkomsten genereren:
Behalve meer inkomsten door aantrekken van meer leerlingen. Brengt de schoolwinkel een bijdragen
voor de zelfredzaamheid van de school. We zijn net begonnen met het winkeltje uiteindelijk moet
het uit groeien met boeken, pennen, potloodden, uniformen en meer.
Uitdagingen:
Gedurende het hele project kwamen we uitdagingen tegen, zoals wateroverlast, vrachtwagens die
vast kwamen te zitten, vasten van moslims, oplopende bouwkosten. Door samenwerking met lokale
partners en de toewijding van ons team zijn deze uitdagingen echter met succes verholpen.


Dankbetuigingen:
Wij betuigen onze diepste dank aan Stichting de Brug die genereus heeft bijgedragen om dit project
te verwezenlijken. Uw geloof in onze missie heeft een blijvende impact gehad op de levens van de
kinderen en de gemeenschap in Tamale.
Onze oprechte dank gaat ook uit naar onze projectpartner in Ghana die actief hebben deelgenomen
aan de planning en uitvoering van het project. Deze gezamenlijke inspanning heeft echt een verschil
gemaakt.


Volgende stappen:
Terwijl we de voltooiing van het schoolgebouw vieren, beseffen we dat onze toewijding aan de
school hier niet eindigt. We zullen nauw blijven samenwerken om de duurzame exploitatie en het
duurzame onderhoud van de faciliteit te garanderen. Onze focus verschuift nu naar het
implementeren van educatieve programmaā€™s en initiatieven die de impact van de nieuwe
infrastructuur maximaliseren hier denken we aan b.v. zonnepanelen, updating ICT-infrastructuur,
meubels enz.

Conclusie:
Een succesvolle voltooiing van het project dankszij Stichting de Brug. Ons project “toekomst”
markeert een belangrijke mijlpaal in onze voortdurende missie om gemeenschappen te versterken
door middel van onderwijs. We kijken ernaar uit om getuige te zijn van de positieve transformaties
die dit schoolgebouw zal brengen in de levens van toekomstige generaties