Jeanne van der Aalst Bangkok

De Brug heeft in Thailand meerdere projecten ondersteund voor mensen die in de sloppenwijken van Bangkok leven. Een Nederlandse zuster, Jeanne van der Aalst, initieerde deze projecten en was twintig jaar lang ons contactpersoon in Bangkok. Ze overleed in 2005. 

Zij werkte meer dan zestig jaar in de sloppenwijken van Bangkok. Ze had haar leven volledig in dienst gesteld van de allerarmsten. Vanaf 1982 onderhielden we intensief contact met haar. In de loop der jaren stelden we haar in staat om meerdere kleinschalige projecten  uit te voeren. De hulp die zij gaf was altijd erg praktisch en gericht op versterking van zelfredzaamheid.  Zo hielpen we haar met de aanschaf van naaimachines en gereedschap, protheses voor gehandicapten en het opknappen van hutjes in de sloppenwijken.

Iedereen die hulpbehoevend is, had haar aandacht. Toch ging haar aandacht in het bijzonder uit naar verstoten, verwaarloosde of gehandicapte kinderen. Dankzij haar, zijn er diverse opvangmogelijkheden gekomen. Kinderen kregen prostheses van haar, waardoor zij meer kansen in het leven hebben. Er warden schooluniformen aangeschaft, waardoor de kinderen naar school konden gaan.

Opvanghuis Phra Pa Deng 

Het opvanghuis Phra Pa Deng had een bijzondere plaats in haar hart. In deze instelling verblijven gehandicapte mensen, waarvan er veel slecht aan toe zijn en die door de familie aan hun lot zijn overgelaten. De omstandigheden daar waren erbarmelijk slecht .   Door haar toedoen is daar veel veranderd. De hygiene is sterk verbeterd en veel oude bedden zijn vervangen door nieuwe. Wij zijn blij, dat we daaraan mee konden werken. Van de opbrengst van een sponsorfietstocht hebben we daar een ziekenzaaltje laten bouwen, zodat de bewoners beter kunnen worden verzorgd. Jeanne van der Aalst zette zich in voor fatsoenlijke verpleging van de mensen en samen met haar is gezorgd voor goede bedden ter vervanging van de oude ledikanten.

De Sloppenwijken 

Ze ging regelmatig de sloppenwijken in. Soms om mensen een hart onder de riem te steken, maar vaak om te helpen. Iedereen die hulp nodig had werd door haar geholpen. Met ons geld verrichtte ze kleine wondertjes. We zijn blij en trots, dat we haar zolang hebben kunnen ondersteunen.