Medische Hulp

Methode tegen zelfverwonding

De Brug kwam in contact met een Nederlandse professor die een volledig nieuwe therapie ontwikkelde voor de behandeling van meervoudig gehandicapte kinderen.Door een gebrek aandacht en zorg gaan veel van deze kinderen zichzelf en soms ook de medebewoners in het tehuis verminken. De in Nederland ontwikkelde methode is langdurig getest in een groot kindertehuis te …

Methode tegen zelfverwonding Lees meer »

Zorghulpmiddelen voor Cuba

de Stichting heeft ons gevraagd het transport van nog een container met zorghulpmiddelen te willen betalen.  Wij hebben dat toegezegd.de foto’s van de eerste container zijn op de website gezetBinnenkort gaat er een grote zeecontainer met rolstoelen en ander materiaal zoals rollators en bedden vanuit Nederland naar Cuba. Hierbij werkt DE BRUG samen met een …

Zorghulpmiddelen voor Cuba Lees meer »

Opvang weeskinderen Afrika

Aids en Hiv vormen één van de grootste problemen in Afrika. Veel kinderen zijn wees door het vroegtijdig overlijden van hun ouders. Maar ook kinderen zelf lijden aan deze slopende ziekte In sommige dorps- en familiegemeenschappen zijn zoveel sterfgevallen dat de overgeblevenen nauwelijks nog in staat zijn voldoende zorg en aandacht te besteden aan de …

Opvang weeskinderen Afrika Lees meer »

MJUS – projecten voor vrouwen in extreme armoede in Rangpur

In Rangpur City in Bangladesh, trekt de organisatie MJUS zich het lot aan van alleenstaande vrouwen en hun kinderen: voornamelijk vrouwen die door hun echtgenoten zijn verstoten en zonder inkomen of eigendom zijn overgeleverd aan de straat, waar zij trachten te overleven door werk te zoeken in de bouw (zeer zwaar werk) of hun toevlucht …

MJUS – projecten voor vrouwen in extreme armoede in Rangpur Lees meer »

Mobiele medische hulppost voor cashewnoten industrie

De vrouwen, die in de cashewnotenindustrie in Tamil Nadu werken, staan al jaren bloot aan allerlei gevaren. De belangrijkste is het gebruik van chemische hulpmiddelen, waardoor veel vrouwen ziek worden. De organisatie CADRE wil van een busje een mobiel healthcentre maken. Daarmee kunnen ze medische hulp bieden aan vrouwen met gezondheidsklachten. De Brug helpt dit …

Mobiele medische hulppost voor cashewnoten industrie Lees meer »

MJUS Bangladesh opleiding Traditional Birth Assistent

Sinds 2012 steunt De Brug  het ´Geboorte Begeleidings Project´ dat tot doel heeft vrouwen in de nabije omgeving van de doelgroep (buurvrouwen, vriendinnen) op te leiden als ´Geboorte begeleiders´. Zij kunnen dan zwangere vrouwen die op straat leven bijstaan. Inmiddels zijn twintig vrouwen opgeleid door ervaren artsen en zij verlenen nu verschillende diensten, zoals controles …

MJUS Bangladesh opleiding Traditional Birth Assistent Lees meer »