Opvang weeskinderen Afrika

Aids en Hiv vormen één van de grootste problemen in Afrika. Veel kinderen zijn wees door het vroegtijdig overlijden van hun ouders. Maar ook kinderen zelf lijden aan deze slopende ziekte

In sommige dorps- en familiegemeenschappen zijn zoveel sterfgevallen dat de overgeblevenen nauwelijks nog in staat zijn voldoende zorg en aandacht te besteden aan de tot de eigen gemeenschap behorende kinderen. DE BRUG steunt in Namibië een project dat er op gericht is gemeenschappen dusdanig te versterken dat er onderdak en zorg blijft voor deze kinderen.