MJUS – projecten voor vrouwen in extreme armoede in Rangpur

In Rangpur City in Bangladesh, trekt de organisatie MJUS zich het lot aan van alleenstaande vrouwen en hun kinderen: voornamelijk vrouwen die door hun echtgenoten zijn verstoten en zonder inkomen of eigendom zijn overgeleverd aan de straat, waar zij trachten te overleven door werk te zoeken in de bouw (zeer zwaar werk) of hun toevlucht nemen tot prostitutie en bedelarij. Ongewenste zwangerschappen als gevolg van prostitutie, leiden tot hoge moeder- en zuigelingensterfte door complicaties tijdens de bevalling en gebrek aan verloskundige hulp.

MJUS probeert vrouwen uit deze doelgroep op te vangen. De organisatie biedt zeer goedkope (soms gratis) levensmiddelen aan, evenals een gratis spreekuur bij een huisarts en gratis medicatie. Tevens organiseert MJUS trainingen waar vrouwen een vak leren dat hen in staat stelt op een waardige manier te overleven. De Brug steunt sinds maart 2014 de naai-opleiding van MJUS. Naaimachines zijn aangekocht met steun van De Brug en worden gebruikt om aan twintig vrouwen het vak te leren gedurende 1 jaar. Na afloop van de opleiding worden de naaimachines geschonken aan de cursisten en kan er – mits genoeg fondsen!- een nieuwe opleiding starten, want interesse is er in overvloed!

Sinds 2012 steunt De Brug ook het ´Geboorte Begeleiders Project´ dat tot doel heeft vrouwen in de nabije omgeving van de doelgroep (buurvrouwen, vriendinnen) op te leiden als ´Geboorte begeleiders´. Zij kunnen dan zwangere vrouwen die op straat leven bijstaan. Inmiddels zijn twintig vrouwen opgeleid door ervaren artsen en zij verlenen nu verschillende diensten, zoals controles van zwangere vrouwen, tijdige signalering en behandeling van complicaties, verloskundige hulp tijdens bevallingen en waar nodig doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Hoe meer vrouwen opgeleid kunnen worden, hoe meer de moeder- en zuigelingsterfte zal dalen.