Naaiopleiding 3 en 4 Rophe

De Brug werkt meer met ROPHE samen aan diverse projecten. Het naaiopleidings project was zo succesvol, dat we besloten een derde goep meisjes in de gelegenheid te stellen de opleiding te volgen.

Doel van het dit project is het ontwikkelen van economische onafhankelijkheid en een inkomen voorachtergestelde meisjes. Dit zijn meisjes uit de seksindustrie, wezen, kindarbeiders en dochters van verstoten moeders. Het doel is om deze meisjes een veilig, gezond en ethisch verantwoorde toekomst te bezorgen. Er zijn 25 meisjes geselecteerd die een naai- en borduuropleiding krijgen.

ROPHE beschikt al over naaimachines. Daarnaast krijgen de meisjes een training om ze meer zelfvertrouwen te geven. Na afronding van de opleiding worden de meisjes begeleid naar een werkplek. De training duurt een jaar en wordt afgesloten met een examen. Men kan daarna zelf een bedrijfje beginnen of bij een bestaand bedrijf in dienst treden. In beide gevallen wordt men daarbij geholpen. DE BRUG ondersteunt dit project in de vorm van een bijdrage voor de trainingen inclusief de hiervoor benodigde materialen.

De  opleiding is zo succesvol, dat De Brug heeft besloten een 4e cursus te ondersteunen.