Nieuws

Geitenproject ARMDS India afgerond

PROJECTVERSLAG SNo Bijzonderheden Omschrijving: __________ 1 Titel van het project Milieuvriendelijk geitenhouderijproject voor het duurzame levensonderhoud van ouders van gehandicapte kinderen die de gevangenen zijn van de speciale school van Arpanam Verstandelijk gehandicapte kinderen 2 Doelgroep Ouders van Arpanam Special School voor Cerebrale Parese en Verstandelijk Gehandicapte Kinderen 3 Totaal aantal begunstigden 25 gezinnen 4 […]

Geitenproject ARMDS India afgerond Meer lezen »

project Norghavo afgerond

Projectoverzicht:Het doel van het project was om tegemoet te komen aan de cruciale behoefte aan een veilige enstimulerende leeromgeving in Tamale, Ghana. Het nieuwe schoolgebouw werd niet alleen gezien alseen fysieke structuur, maar als een symbool van hoop, kansen en empowerment voor de helegemeenschap. Belangrijkste prestaties:Hieronder een opsomming van de prestatiesOplevering schoolgebouw:De bouw van het

project Norghavo afgerond Meer lezen »

Ledenraadpleging

In dit coronajaar konden we weer geen ledenvergadering organiseren. We hebben daarom onze leden de formele zaken per email of per brief toegezonden. Daarnaast hebben we een aantal vragen/scenario’s over de toekomst van de Brug voorgelegd. We hebben daar een behoorlijk aantal reacties op gekregen. de samenvatting vind je in de pagina documenten ledenraadpleging.

Ledenraadpleging Meer lezen »