Aanleg vijvers voor Indiase dorpen (LAMP)

De initiatiefnemer van dit project dr Malay Dewanjii – was onlangs in Nederland. Het is een zeer bevlogen man. Naast zijn functie van hoogleraar aan de universiteit staat hij aan het hoofd van een grote organisatie die overal in India activiteiten ontplooit ter verbetering van de levensomstandigheden van de miljoenen armen. Hij doet dit alles zonder enige vergoeding. Onlangs is hij door Indiase regering onderscheiden voor zijn werk!

Met hem wisselden we van gedachten over het project waarvoor hij bij DE BRUG een aanvraag had ingediend. Het project beoogt het aanleggen van een tweetal vijvers bij een tweetal overigens zeer ver van elkaar – afgelegen dorpen. In feite gaat het dus om twee projecten!
In totaal gaat het om ca. 90 gezinnen die behoren tot tribals, de oorspronkelijke inheemse bevolking van India. De bedoeling van de vijvers is vis en eenden te kweken. Voor een deel voor eigen consumptie, voor een deel ook voor de verkoop. Daarnaast zullen de vijvers gebruikt kunnen worden voor irrigatie in de droge tijd en voor drinkwatervoorziening.
De bewoners zullen allen een uitgebreid trainingsprogramma volgen. Dat maakt allemaal deel uit van het project. Het projectplan ziet er zeer doordacht uit! We hebben dan ook veel vertrouwen in een goed projectresultaat!