Een koe en een kalf voor een beter leven

Twintig weduwen in India hebben een koe en een kalf gekregen. De melk en de mest van de koe verkopen ze. Hierdoor krijgen een regulier inkomen waarvan ze kunnen leven en hun kinderen naar school kunnen sturen. Zonder deze koeien hadden ze nagenoeg geen inkomen, nauwelijks genoeg om te eten, laat staan geld voor school voor de kinderen.

We hebben dit via onze partner Rophe  georganiseerd. Rophe is een NGO in Tamil Nadu in India waar we al jaren hele goede contacten mee hebben.

De vrouwen hoeven nu geen geld meer te lenen. Elke maand wordt ook nog een deel van de inkomsten opzij gezet op een spaarrekening. Na twee jaar is het kalf volgroeid. De weduwen moet dit kalf aan Rophe teruggeven. Deze koe krijgt dan weer een kalf. Deze koe en het kalf worden vervolgens aan een nieuwe groep armlastige vrouwen gegeven. Hierdoor krijgt dit project een duurzaam karakter.

Het hele project staat onder toezicht van een dierenarts, die de weduwen elke week opzoekt om naar de gezondheid van de koe en het kalf te kijken. Hij begeleid de weduwen op deze manier en geeft ze tips. De weduwen krijgen allemaal twee dagen training. De eerste tien vrouwen hebben in juni 2014 een koe en een kalf gekregen en de andere tien vrouwen in januari 2015.

Het project loopt goed, de koeien geven goed melk en de kalveren groeien gestaag. Dit alles onder de toezicht van de dierenarts. Al met al een mooi project waarbij we op eenvoudige wijze  vrouwen uit de armoede hebben kunnen halen waarbij ook nog eens de kinderen mee profiteren.