Geiten project Armds

  • ARMDS Geiten houden
    Een nieuwe aanvraag van ARMDS. Zoals bekend zitten op de special school geestelijk gehandicapte kinderen die uit straatarme gezinnen afkomstig zijn. De ouders behoren tot de laagste kaste (Dalits). Vaak werken de mannen in de stad en staan de vrouwen er alleen voor. Het plan is om voor 25 ouders (vrouwen) geiten te kopen en via een fokprogramma een veestapel op te zetten. De melk kan gedronken worden of anderszins verwerkt, het vlees kan gegeten worden, jonge dieren kunnen worden verkocht, enz., enz. Het is een manier om inkomsten te genereren. De ouders worden verenigd in groepen van 10 tot 12 leden en in zo’n groep wordt gesproken over het onderhouden van de geiten, de gezondheid van de dieren, de verkoopmogelijkheden, e.d. Een veearts is betrokken bij het programma. Naarmate de veestapel groeit kunnen meer ouders deelnemen. ARMDS heeft in onze ogen een goed opgebouwde aanvraag ingediend en heeft ook over de praktische uitwerking nagedacht. De kosten bedragen 190.000 roepies, een 2.200,- euro. Begonnen wordt met 4 paar geiten. Er worden hokken gebouwd en de vrouwen krijgen training en voorlichting.